Mastering jQuery

Mastering jQuery
Mastering jQuery by Alex Libby
English | 2015 | ISBN: 1783985463 | 400 Pages | PDF, EPUB | 16 MB

JavaScript Regular Expressions

JavaScript Regular Expressions
JavaScript Regular Expressions by Loiane Groner, Gabriel Manricks
English | 2015 | ISBN: 1783282258 | 112 Pages | PDF, EPUB, MOBI +code | 10 MB